CHẤM ĐIỂM Olympic Việt Nam sau chiến tích lịch sử trước Syria: Điểm 10 tuyệt đối cho người hùng Văn Toàn

Chấm điểm Olympic Việt Nam vs Olympic Syria

Bùi Tiến Dũng: 10 điểm

Duy Mạnh: 8 điểm

Tiến Dũng: 8 điểm

Đình Trọng: 7 điểm

Văn Hậu: 8 điểm

Văn Thanh: 7 điểm

Đức Huy: 7 điểm

Quang Hải: 8 điểm

Văn Quyết: 7 điểm

Công Phượng: 7 điểm

Đức Chinh: 6 điểm

Thay người

Anh Đức: 6 điểm

Phan Văn Đức

Văn Toàn: 10 điểm

Bài liên quan