Chuyển nhượng HOT 7/5: Barcelona đàm phán với Aguero

Chuyển nhượng HOT 7/5: Barcelona đàm phán với Aguero, Udinese muốn có Van Beek giá 0 đồng, ... là những nội dung đáng chú ý hôm nay.
Xem Thêm